Kéž bys mě políbil polibkem svých úst! Jsouť lepší prsa tvá než víno, navoněná líbeznými mastmi. Je čirý olej jméno tvé, proto tě dívky mají rády.

Ved' mě za sebou! Poběžíme po vůni tvých mastí. Uvěd' mě, králi, do svých komnat, budeme se z tebe veselit a plesat, myslíce na tvá prsa víc než na víno; po zásluze tě miluji.

Jsem hnědá, ale krásná, dcery jerušálaimské, jako stany Kedarů, jako kůže Salmanů.

Nehled'te na mne, že jsem snědá, slunce mě ožehlo: synové matky mé se spikli proti mně a udělali mě hlídačkou vinic, vinice své jsem neuhlídala.
Pověz mi ty, jejž miluje duše má, kde pásáš a kde odpočíváš o polednách, abych nemusila bloudit po stádech tvých druhů.

Nevíš-li, nejkrásnější z žen, vyjdi, beř se po stopách stád a pas své kozičky u stanů pastýřů.

Mému spřežení ve vozech faraonových podobáš se, přítelkyně má. Krásné jsou líce tvé v řetízcích, hrdlo tvé v šňůrách perel. Řetízků zlatých dáme ti nadělat, prokládaných stříbrem.

Pokud král stoluje, můj nard vydává svou vůni. můj miláček jest mi sáčkem myrrhy, spočine mezi mými ňadry. Cyprovým hroznem jest mi můj miláček na vinicích v En-Gedí.

Jak jsi krásná, přítelkyně má, jak jsi krásná! Oči tvé jsou holubice.

Jak jsi krásný, můj miláčku a skvělý. Naše lůžko je z kvítí. Trámy našeho paláce jsou cedry, naše stropy jsou cypřiše.


zurück