PPBild_3

OPOJ MNE POLIBKEM SVÝCH RTŮ, vždyť nad víno je milování tvé. Tvé oleje jsou vůní proslulé a jméno tvé je olej nejjemnější, a proto dívky tebe milují.

Jen vleč mne za sebou a spěchejme, a do svých komnat, králi, uveď mne! V tobě se radujme a plesejme, pochvalujíce, že nad víno je milování tvé - a po zásluze tebe miluji.

Jsem snědá, ale půvabná, dcery jerušalemské, jak stany Kédaru, jak houně kmene Šalmy. Nehleďte, že snědá jsem a že mne slunce ožehlo. Rozhněvaní synové matky mé přikázali mi hlídat vinice, a viničku svou nehlídala jsem.

Řekni mi ty, kterého z duše miluji, kde budeš stádo pást, kde o polednách budeš tábořit? Proč pak bych měla zastírat svou tvář nad stády druhů tvých?
Jestliže sama nevíš to, ty nejkrásnější z žen, vyjdi si jen po stopách ovčích stád a hlídej si ta svoje jehňátka nad kolibami pastýřů.

Ke klisně vozů faraonových připodobnil jsem si tě, milá má. Půvabné jsou tvé skráně s třásněmi a šíje pod šňůrami perel. Řetízek zlatý ti udělám, posetý stříbrem.

A dokud král je na svém lehátku, můj nard svou vůni vydává. Voničkou z myrhy je můj miláček a v noci mezi mými prsy spočívá, hrozníčkem henny je můj miláček v révoví vinic Én gedí.

Jak krásná jsi, má milá,jak krásná jsi, tvé oči třpytí se jak holoubci.

Jak krásný jsi, můj milý, jak líbezný. Už se nám naše lůžko zelená v paláci z větví cedrových pod střechou cypřišů.

zurück