ZLÍBEJ MNE POLÍBENÍM SVÝCH retů, tvé projevy lásky jsou opojnější než víno, lahodnější nad vůně mastí. Jako rozlitý vonný olej jest tvé jméno; proto zamilovaly si tě mnohé dívčiny.

Vezmi mne s sebou, uveď mě, královský milenče, do svých síní. Budeme jásat a z tebe se veselit a spájet se tebou více než vínem. Krasavice tě milují, královský milenče.

Jsem sice snědá, ale hezoučká, dcery jerušalemské, jako stany kedarské, jako záclony Šalmeů. Žár slunce mne ožehl; to synové mé matky hrubě sočili proti mně a poručili mi hlídati vlastní vinice, leč vinice své jsem nemohla obhájit.

Naznač mně, má lásko jediná, kde pásáš stáda a kde o polednách odpočíváš, abych hledajíc tebe, nebloudila za stády tvých druhů.

Nevíš-li toho, hvězdičko nejčistší, paprsku zářivý , vyjdi a sleduj šlépěje stád a popásej svá jehňátka podle stanů pastýřů.

K ztepilému oři ve voze závodníka bych přirovnal tvé půvaby , má milenko. Krásná jsou tvá líčka jako hrdličky, tvé hrdlo jakoby perlami zkrášleno. Dám pro tě vytepat ze zlata řetězy a stříbrem je proložit.

Dokud královský milenec leží vedle mne na lehátku, nard můj rozlévá své vůně. Miláček jest mi kytičkou květů mezi mými prsy odpočívající, jest mi květem cyprovým, vyrostlým na vinicích v Engadu.

Jak jsi krásná, má milenko, jak jsi spanilá,oči tvé dva siví holoubci.

Jak jsi krásný , miloušku můj, a roztomilý, za lůžko jsou nám květy , cedry jsou stěnami našeho paláce a místo stropů cypřiše.

zurück